-

Korunovační kříž

popis

Korunovační kříž, též zvaný Zlatý ostatkový kříž nebo Zemský kříž, patří k nejvýznamnějším památkám našeho státu. Karel IV. jej dal zhotovit roku 1357 pro uchování vzácných ostatků, které se mu podařilo získat z více míst Evropy. Právě kvůli vloženým relikviím tento kříž považoval za nejcennější klenot svého království. Ze zlatých plátů důmyslně vystavěný kříž tvoří schránu především pro ostatky vážící se k ukřižování Krista, ale i pro další relikvie.

Na přední straně, která je v celé ploše kryta křišťálem, se nalézají následující relikvie: uprostřed je drahokamy a perlami zdobený křížek s vloženým dřevem z Kristova kříže, vlevo je uchycen hřeb z Kříže, vpravo provaz, jímž byl Kristus spoután při bičování. V horní části je umístěna houba, kterou byl Kristus naposledy napojen, v dolní části pak dva trny z Kristovy koruny, chráněné křišťálovým pouzdrem. Některé relikvie byly adjustovány již před vznikem kříže – o tom svědčí i freska v kapli sv. Kříže na Karlštejně, která znázorňuje francouzského krále, jak Karlu IV. předává jeden z ostatků.

Na druhé pohledové straně kříže jsou uchyceny vzácné kameje, vlastně dvířka do komůrek, v nichž jsou uloženy další relikvie. Tyto reliéfní řezby do kamene, vytvořené v různých dobách počínaje antikou, důmyslně využívají efektu dvoubarevných vrstev pro vyniknutí zobrazených scén – spodní vrstva tvoří pozadí výjevu. Na horní části kříže jsou umístěny dvě kameje: hnědomodrý onyx s obrazem Ukřižování a pod ním ametystová kamej s vyřezaným poprsím žehnajícího Krista.

V levé části je umístěna onyxová kamej se stojící postavou Krista v oválné kompozici. Blíže středu se nachází zajímavě zpracovaný safír. Řezba, ztvárňující patrně hlavu Jana Křtitele, je unikátní nejen použitým materiálem, ale i nesmírnou náročností opracování takto tvrdého drahokamu.

V pravé části kříže je na kraji antická podobiznová kamej z hnědého onyxu. Blíže středu kříže je umístěn namodralý chalcedon s podobiznou archanděla Michaela.

Ve spodní části kříže je pod relikvií dřeva sv. Kříže nejprve krásná antická kamej s poprsím mladé ženy, pod ní achátová kamej s dvěma postavami, ještě níže kamej zpodobňující sedící postavu krále.

Uprostřed zadní strany kříže se nachází křížový otvor zakrytý křišťálem. Pod ním je vložena další část dřeva sv. Kříže, kterou Karel IV. získal od svého synovce, francouzského krále Karla V.

Kříž je osazen vzácnými drahokamy a perlami, které zdůrazňují význam relikvií. Samotný kříž je zhotoven přibližně ze tří kilogramů zlata vysoké ryzosti. Původní podstavec kříže byl podle archivních zpráv zhotoven téměř ze třiceti kilogramů zlata, nynější podstavec pochází z období renesance – je vytepán z mědi a má zlacený povrch.

Zlatnický skvost působí svými čistými jednoduchými formami. Vzdává se jím hold světlu – počítá se s efektem reflexe světla v lesklé ploše zlatých plátů, kameny uchycené kolem kříže při průniku světla jakoby září.

Ostatkový kříž Karla IV. lze zařadit mezi nejvzácnější památky středověku. Jeho význam posvětil sám papež Inocenc VI. udělením odpustků „těm kajícníkům a vyznavačům, kteří navštíví a spatří zlatý kříž s ostatky Utrpení Páně a jinými … kdekoli bude vystavován“.

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz