-

Korunovační roucho českých králů

popis

Královský korunovační plášť s hermelínem a vlečkou, pás, štólamanipul jsou nejmladšími částmi souboru českých korunovačních insignií. Jejich vznik byl dlouho dáván do souvislosti s korunovací Karla VI. v roce 1723, průzkum provedený v roce 1994 ale ukázal, že použitý materiál je zhruba o sto let starší: tkanina zvaná zlatohlav byla vyrobena v Itálii v první třetině 17. století. Korunovační textilie uchovávané na Pražském hradě patří do jednoho souboru s pluviálem (pláštěm), rukavicemikurfiřtským baretem, které byly vyrobeny ze stejné látky a dnes jsou uloženy ve vídeňské klenotnici.

K zodpovězení otázky, kdy a k jaké příležitosti byl soubor zhotoven, posloužily písemné a obrazové prameny z korunovací českých králů a římských císařů. Vzhledem k datování je totiž zřejmé, že korunovační textilie si mohl pořídit někdo z Habsburků, neboť ti byli korunováni jako čeští králové a brzy poté většinou jako římští králové a císařové; z císařských korunovačních relací lze vyčíst, že k římským korunovacím chodili oblečeni jako čeští králové a kurfiřti.

Z interpretace dobových pramenů vyplývá, že roucho si zřejmě nechal zhotovit Ferdinand II., který byl korunován českým králem v roce 1617; je zapsáno, že byl oblečen do zlatohlavého pláště. Tehdy si pravděpodobně dal ušít soubor s třásněmi (pluviál, rukavice, pás, štóla), neboť podle ikonografických pramenů byli čeští králové korunováni v pláštích tvaru pluviálu. Nejpozději v roce 1619 si pak nechal zhotovit soubor zdobený hermelínem (plášť s vlečkou, kurfiřtský baret, manipul) – pláště kurfiřtů totiž tradičně zdobil právě hermelín. Při korunovaci Karla VI. českým králem v roce 1723 máme jednoznačně doloženo použití pláště s vlečkou a hermelínem, tedy původně pláště kurfiřtského. Posledním panovníkem, který toto korunovační roucho oblékl, byl v roce 1836 Ferdinand V. zvaný Dobrotivý. Korunovační textilie poté přišly o svůj politický význam, o to je však důležitější jejich dosud málo zdůrazňovaný význam historický a uměleckohistorický.

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz