-

Královské jablko

popis

Královské jablko je (spolu s žezlem) vrcholnou a ojediněle zachovanou ukázkou renesančního zlatnictví.

Jablko je vysoké 22 centimetrů, váží 780 gramů a je na něm umístěno celkem osm safírů, šest spinelů a 31 perel; je vyrobeno ze zlata ryzosti 18 karátů. Sestává ze dvou zploštělých polokoulí spojených ozdobným prstencem a je završeno křížkem. Hlavní výzdobu tvoří tepané reliéfy s figurálními výjevy a plastické ornamenty akantů a vinných lístků, zčásti pokryté pestrými emaily. Půvabným detailem jsou drobné postavičky šesti sfing, které tvoří podnož křížku. Přední plocha křížku je osazena čtyřmi safíry a dvěma spinely.

Zadní stranu křížku zdobí také zajímavý motiv plamene, zvýrazněný červeným emailem; připomíná ikonografii zlatého rouna. Ve středu křížení je umístěn nápis DEUS CELUM REGNAT ET REGES TERRE (Bůh vládne nebesům, králové zemi), na kruhové pásce pod křížkem je nápis: DOMINE IN VIRTUTE TUA LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT (Hospodine, z Tvé moci raduje se král a z pomoci Tvé jásá).

Plochu obou polokoulí pokrývá mistrně cizelovaný reliéf s figurálními výjevy, které se tematicky váží ke korunovaci. Na horní polokouli jsou vyobrazeny scény z historie Davidovy (Pomazání Davida na králeZápas Davida s Goliášem), na dolní polokouli výjevy z knihy Genesis (Adam klečícího před Stvořitelem, Uvedení Adama do ráje, Stvořitel varuje Adama a Evu před stromem poznání).

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz