-

Korunní komora

Korunní komora, trezorová místnost pro uložení Českých korunovačních klenotů, se nachází v katedrále sv. Víta v patře Zlaté brány za mozaikou Posledního soudu, která je dominantou jižního vchodu katedrály. Toto umístění není v žádném případě náhodné – zakladatel katedrály Karel IV. záměrně uložil korunovační klenoty tak, aby věřící vcházející do sakrálního prostoru a z něj vycházející pod nimi museli projít.

Komora je přístupná pouze úzkým a temným kamenným vřetenovým schodištěm z kapla sv. Václava. Železnými pláty pobité dveře jsou chráněny sedmi zámky, od nichž mají klíče představitelé českého státu, města Prahy a katolické církve; jsou jimi prezident republiky (ten rozhoduje i o vystavení klenotů), předseda vlády, primátor hlavního města Prahy, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, pražský arcibiskup a probošt Metropolitní kapituly. Tradice sedmi klíčů vznikla poté, co v roce 1791 král Leopold II. vyhověl žádostem českých stavů o vrácení klenotů z Vídně do Prahy.

Korunní komora samotná má obdélníkový půdorys a je zaklenuta mohutnou a těžce působící křížovou klenbou o třech polích; žebra nasedají poměrně nízko nad podlahou na veliké konzoly tvaru fantastických lidských a zvířecích hlav. V jižní stěně komory jsou dvě hrotitá okénka, třetí (prostřední) bylo zazděno, aby nerušilo kompozici mozaiky na vnější straně zdi (vytvořena byla v letech 1370–71). V severní stěně jsou dva ploché výklenky.

Dnešní stav Korunní komory pochází z let 1866–68, kdy byly korunovační klenoty odvezeny do Vídně v obavách před postupující pruskou armádou; přitom byl zjištěn nevyhovující stav prostory a nápravou byla pověřena Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta. Byla opravena terasa nad Zlatou bránou a vyústění schodiště, položena nová dlažba a celý prostor byl vymalován a vyzdoben malováním a zlacením, pořízeny byly nové vstupní dveře a komora byla vybavena dubovým stolem a židlemi. Současně byl vyroben sokl ve tvaru oltářní menzy a nová skříňka na uložení korunovačních klenotů, která má tvar středověkých domečkovitých relikviářů a je vyzdobena emailovými deskami s postavami sv. Václava, Vratislava I. a Karla IV. Skříňka se odemyká stejnými sedmi klíči, kterými se otevírají dveře Korunní komory. Návrh skříňky i úpravu stěn a klenby Korunní komory provedl architekt Josef Kranner.

Korunovační komora je veřejnosti trvale nepřístupná. Výjimka platí pro držitele sedmi klíčů, kteří do ni vstupují vždy, když mají být klenoty vyzvednuty, a pro úzký okruh těch, kteří zde provádějí nutné opravy. V době nedávno minulé byla funkce komory ještě posílena instalací několika bezpečnostních a poplašných elektronických systémů, rovněž teplota a vlhkost se kontroluje pomocí moderních přístrojů. Při každém otevření kontrolují pravost a stav pokladu odborníci z řad kunsthistoriků a klenotníků. Textilní součásti korunovačních klenotů v Korunní komoře uloženy nejsou – jsou chráněny v klimatizovaném depozitáři sbírek Pražského hradu. Na základě ustanovení císaře Karla IV., od 19. století opět dodržovaného, mohou být české korunovační klenoty vystavovány vždy jen při výjimečných příležitostech a pouze na území Pražského hradu.

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz