-

Korunovační roucho českých králů

Korunovační roucho, honosné ceremoniální oděv českých králů, tvoří plášť, pás, štólamanipul. Oděv dal velmi pravděpodobně zhotovit Ferdinand II. ke své korunovaci králem českým (1617) a císařem římským (1619) a je tedy nejmladší částí souboru Českých korunovačních klenotů. Posledním panovníkem, který toto korunovační roucho oblékl, byl v roce 1836 Ferdinand V. Dobrotivý.

Plášť z luxusní hedvábné tkaniny, vzadu prodloužený do vlečky, je polokruhovitý, 312 cm široký a od krčního výstřihu ke konci vlečky 236 cm dlouhý. Tkanina zvaná zlatohlav, zřejmě italského původu, je zdobena drobným motivem lusku s listem, komponovaným v těsných řadách nad sebou a vyšitým hedvábnou nití obtočenou plochým zlatým drátkem. Kraje a límec pláště zdobí hermelín z bílé zimní kožešiny hranostaje. Ze stejných materiálů jsou zhotoveny i pás, štóla (ozdobný pruh látky vedený kolem ramen na hruď) a manipul (šátek k otření potu z dlaní).

Korunovačnímu oděvu byla – tak jako ostatním předmětům používaným při korunovacích – přisuzována složitá symbolika a jeho oblékání doprovázela řada úkonů, např. svěcení, pomazávání a zaříkávání. Arcibiskup vkládal na panovníka plášť se slovy: „Vezmi plášť na čtyři hrany udělaný, čímž chápejž, že čtyři strany světa božské moci jsou poddány…“

Korunovační oděv uchovávaný na Pražském hradě materiálově i zpracováním úzce souvisí s pláštěm (tzv. pluviálem), rukavicemikurfiřtským baretem, které jsou uloženy v klenotnici ve Vídni; pražský a vídeňský oděv tak velmi pravděpodobně patří do jednoho rozsáhlejšího a velice nákladného souboru vytvořeného pro korunovace Ferdinanda II. a jeho nástupce habsburského rodu. Korunovační roucho českých králů je dnes méně známou, ale velmi významnou uměleckohistorickou památkou, završující unikátní řadu panovnických oděvů z 10. až 17. století, které se zachovaly na Pražském hradě.

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz